VEILEDNING / FOREDRAG.   

Jeg utfører veiledningsoppdrag i forhold til psykologer i spesialistutdanning.

Likeså kan kunstterapeuter som ønsker veiledning i sitt arbeid og/eller andre faggrupper, som ønsker kortere eller lengre veiledning/ rådgivning, ta kontakt.

Jeg underviser innenfor fagfeltet barn, ungdom, relasjon / kommunikasjon og bruk av kunstterapeutisk tilnærming og metode.