KONFLIKTLØSNING.    

Egentlig er det ingen store problemer med mindre man lar små konflikter vokse og bli til store og uhånderlige konflikter.

Noen ganger ønsker en å løse konflikter i familie, blant venner eller andre nære relasjoner. 

Hvor langt er du selv villig til å åpne opp for å kommunisere og løse kofliktene som er fastlåst?