FAMILIETERAPI OG RÅDGIVNING. 

Er du bekymret foreldre, eller er det vanskelige 

konflikter/hendelser, som oppleves uløselig i familien, eller er det bare vanskelig å kommunisere?

Familieterapi kan snu negative mønstre og åpne opp for en bedre dialog og relasjon mellom familiemedlemmene.

Arbeidet med å endre vanskelige familiemønstre angår alle i familien.

Barn er velkommen til å delta etter avtale.