PARTERAPI.   

 

Opplever dere at kommunikasjonene har gått i stå?

 Opplever dere at dere ikke lenger føler glede / overskudd og lurer på om skilsmisse er den eneste utvei?

 Vanligvis vil en i terapi starte med å avdekke deres problem og bearbeide de.

Å finne nytt verktøy som kan brukes for å bedre kommunikasjonen og opprettholde
 nye og bedre måter å kommunisere på vil stå i fokus.