INDIVIDUALTERAPI.                   

 Det er mange forskjellige årsaker til at en oppsøke psykologisk behandling.

Det kan være en livskrise, akutt belastning eller en generell opplevelse av ikke å fungere i hverdagen.

Noen kan ha et ønske om å bli mer bevisstgjort i forhold til egen utvikling og i relasjon til andre.

Bred erfaring innenfor allmennpsykologiske problemstillinger som, stressrelaterte problemer, utbrenthet og de psykologiske effektene av grensesettingsproblematikk, depresejon, angst, kriser og
 dødsfall.