GENERELL ORIENTERING TIL KLIENTER MED AVTALE .

Pr. idag er egenandelen på kr 345,- Egenandelstaket er på kr 2185,- Etter dette mottas frikort.

Det er svært mange henvendelser og mange som ønsker timer. Jeg har en venteliste og pr idag er det ca 1 års ventetid. Flere ønsker timer raskere enn det jeg har kapasitet til. Det er derfor fint om man avlyser timer så tidlig som mulig og senest innen en uke slik at andre kan få benytte seg av de avlyste timene. Avtalte timer som avlyses etter den tid og som blir stående ubenyttet blir belastet klienten med kr 690,- i tråd med de offentlige helsetjenestene.

De som kommer får avtaler fremover en tid og i et terapiforløp avtales det samme ukedag og tid dersom dette er mulig. Psykologens del av kontrakten er at en ikke tar inn flere klienter enn at de faste avtalene kan holdes. Psykologen binder opp sin tid til klienten. Psykologen er avhengig av at dette er gjensidig, det vil si at klienten også binder opp sin tid til de faste timene. Psykologen kan ikke ta inn nye klienter for å dekke opp enkeltstående timer som blir ledig uten å samtidig kunne følge opp klientene videre. Dersom klienten avlyser eller ikke møter opp 3 ganger uten beskjed mister man muligheten for videre terapi/timer som er avtalt. Likeså gjelder det der klienten avlyser fremtidige timeavtaler uten at dette er avtalt med undertegnede. 

Jeg har en telefonsvarer som er tilgjengelig hele døgnet, hvor du kan legge igjen beskjed dersom det gjelder exempelvis avlysning/endring av time. Jeg vil da ta kontakt så snart jeg har anledning. Jeg kan også kontaktes pr epost psykologspesialist@ingalind.no.

Skulle jeg mot formodning være forhindret fra å møte til vår avtale (uten at jeg har fått mulighet til å avlyse avtalen på telefon) møter du opp til neste avtale som vanlig. Om du/dere ikke har ny avtale tar jeg kontakt for  ny timeavtale. 

Det er ikke anledning til å benytte ulike opptaksutstyr av noe slag for å ta opp samtalene i terapi. Dersom dette er ønskelig skal det avtales på forhånd før timen starter og avklares.

Er det noen ønsker eller behov som gjelder den praktiske siden ved mitt kontor eller privatpraksis setter jeg pris på tilbakemelding om dette. Er det mulig etterkommes de ønskede endringer.