Presentasjon av ulike bilder fra arbeid med kunstterapi.