Litteratur.

Mange av klientene som kommer har hatt stor glede av å lese ulike bøker, både skjønnlitteratur og faglitteratur. Her vil jeg etter hvert gi en oversikt over de anbefalte bøkene.